از راه‌های روشن

(گزیدهٔ اشعار به کُردی) – ترجمهٔ بابک صحرانورد

کانی کتیب (۱۳۹۶)

برای جستجو متن خود را وارد کنید