فیلم

فیلم اول

برشی از مستند «این قیافه مشکوک» ساخته وحید علیزاده رزازی

فیلم دوم

برشی از مستند «این قیافه مشکوک» ساخته وحید علیزاده رزازی

فیلم سوم

برشی از مستند «این قیافه مشکوک» ساخته وحید علیزاده رزازی

فیلم چهارم

برشی از مستند «این قیافه مشکوک» ساخته وحید علیزاده رزازی

فیلم پنجم

برشی از مستند «این قیافه مشکوک» ساخته وحید علیرضا رزازی که در سال ۱۳۹۰ تولید شده است. در پشت جلد لوح فشرده این فیلم آمده است:

 

این قیافهٔ مشکوک تنها یک فیلم نیست، دقایقی صرفاً دیدنی-شنیدنی هم نیست، شعری‌ست در واقع چندمنظوره که منظور خاصی را هم دنبال نمی‌کند. پیچیده‌ست و آسان‌یاب و مؤلف‌های متکثری دارد. مؤلفِ محوری آن جنون نوشتن را برگزیده تا گرفتار عقل روزمره نشود و عقل عذابش ندهد. مشکوک و متفاوت و «طور» دیگری‌ست کلاً، جدا از دیگران نه، رها؛ آری! با خودش آن‌قَدَر تنها راه می‌رود – بدون شما هرگز، تا به‌شکل خودِ «خودش» درمی‌آید. با شعر زاده‌شده در ازل، به کوچه و خیابان رفته با شعر، دیر به خانه برگشته و جوانی‌اش را در طول راه گم‌کرده تا شاید در آینده‌ای که اکنون‌ست آن را در «وضعیت دیگر» پیدا کند. تفکر و تغزل را در هم آمیخته، جوش‌خورده، کف‌کرده، سپس آب این انگور را بر شعرهایش پاشیده، جوگندمی‌هایش خیسِ خیس‌شده. بوشهر را نمی‌دانم از سرِ مستی یا… به تهران پیوندزده و حالیا تهران «اتاق فکر» اوست؛ و فکر از هیچ قیافه‌ای اجازه نمی‌گیرد که لبخند ژکوند را در خواب گم کند یا پیکاسو را در آب‌های خلیج فارس پیدا. از پُرتره‌شدن می‌گریزد این قیافه، از زندگی‌نامه‌شدن نیز، و از فیلم‌شدن؛ هر چند سرانجام به دام حلقه‌های دلربای فیلم گرفتار می‌شود و «این»؛ سرنوشت قیافه‌ای‌ست که پنجاه‌سال به فرمانِ ایستِ نااهلان گوش نسپرده است.

برای جستجو متن خود را وارد کنید