«گاه شازده‌ها از پرولتاریای زحمت‌کش کم‌عقده‌ترند»

متنِ کاملِ یادداشت علی باباچاهی (دبیر شعر مجلّه‌ آدینه) در پرونده‌ی ویژه‌ی مجلّه‌ی «آدینه» در آخرین شماره‌ی ماهنامه‌ی مهرنامه(۱۳۹۱):   روزی بود و روزگاری، و حس و حالی که نپرس! در سال‌های ۶۰ بود، [...]

از شعر متفاوت تا شعر متفاوط

فرض ما این است که درک مقوله ‌یا وضعیت پست مدرن، امری اجتناب ناپذیر است. فرض دیگر ما بر این موضوع متکی است که مقوله‌ی مورد نظر در شرق و غرب با برخوردهای سلبی و ثبوتی مواجه بوده و هست. به هرصورت [...]